page-header

AKILLANDIRMA / SAYISALLAŞTIRMA HİZMETLERİ

''Gelecek İçin Akıllı Kentler''

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( GIS ) VE VERİ AKILLANDIRMA

Coğrafi Bilgi Sistemi; Sosyal, Ekonomik, Çevresel vb. konulara yönelik, konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak için, büyük hacimli coğrafi verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin; Analiz, Sorgu, Sunum gibi Karar Destek yeteneğine sahip olabilmesi akıllandırılmış veri ile mümkün olmaktadır. Verilerin belirli disiplinler ile akıllandırılması Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temel unsurudur.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Akıllı Veri; Coğrafi (grafik) Veri ve Coğrafi olmayan (grafik olmayan) veri arasında bağlantının kurularak grafik verinin tanımlanabilir, sorgulanabilir, raporlanabilir özetle karar destek unsuru olarak kullanılabilen veridir.

YARARLARI

 • İş verimliliğini arttırır.
 • Etkili ve doğru analiz sağlar.İş gücü ve zaman kaybını önler.
 • Karar destek sitemlerine bilgi sağlar.
 • Sözel veriler ile Mekansal verilerin ilişkilenmesini.
 • Yöneticilere anlık ve uzun vadeli karar verme süreçlerinde destek sunar.
 • Kadastral Veri Akıllandırılması
 • İmar Plan Veri Akıllandırılması
 • Halihazır Veri Akıllandırılması
 • Altyapı Veri Akıllandırılması
 • Numarataj Veri Akıllandırılması
 • Fen İşleri Veri Akıllandırılması
 • Fotogrametrik Veri Akıllandırılması
 • Metinsel Veri Akıllandırılması
TECRÜBELERİMİZ

Mosk Bilişim olarak bir çok büyük ölçekli Kamu Kurum ve Belediyelere Veri Güncelleme ve Akıllandırma hizmeti vermekteyiz. Mevcutta proje teslimini gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizden bazıları, Müşterimiz olan Bursa Büyükşehir Belediyesine ”Numarataj Verileri ve Entegrasyon” projesi kapsamında Bursa İline ait 17 Adet ilçenin Numarataj verilerinin güncellenmesi ve akıllandırılarak Büyükşehir Belediyesi Sistemine aktarımlarının yapılmasını söyleyebiliriz.

SON PROJELERİMİZ