page-header

GELİR ARTIRICI PROJELER (GAÇ)

''Vergi de Adaleti Sağlamak''

VERGİ KAYIP KAÇAK TESPİTİ

Belediyelerin Hizmet Sınırları içresinde bulunan taşınmazlara ve bunlar ile ilişkili mevzuatta vergiye tabi diğer unsurlar için, nitelikli ve güncel veri ilk şarttır. Bu veriler ışığında yasalarımızın ön gördüğü şekilde vergi tahakkuklarını ve tahsilatlarını gerçekleştirmek kurumun en temel sorumluluğudur.

Diğer yandan vergisini nizami ve zamanında ödeyen mükellefler olduğu gibi, hiç beyanda bulunmamış, yani potansiyel kaçak veya eksik beyanda bulunmuş, yani nitelik kaçağı durumunda olan mükelleflerde bulunmaktır. Belediyeler sorumlulukları gereği kaçak yada nitelik kaçağı durumundaki mükellefleri tespit ve kayıt işlemlerini yapmak ile yükümlü olup diğer yandan vergide adalet kavramını hayata geçirmekle yükümlüdürler.

KAZANIMLAR

  • Vergi kayıp ve kaçaklarının tespiti ve önüne geçilmesini sağlayacak kalıcı bir sistem ve güncelleme yapısı kurulması
  • Belediyelerin mevzuat gereği toplamakla yükümlü oldukları gelirlerinin ‘’Vergide Adalet’’ yaklaşımı ile artırılması
  • Kurum verilerinin kontrol ve analizi
  • Veri hazırlama ve güncel bilgilerin tespit edilmesi
  • Tapu verilerin ilişkilendirilmesi
  • Kayıp Kaçak Beyan Tespitleri
  • Tapu Servisleri ile entegrasyon
  • Kurum veritabanı güncelleme
  • Projeye ait raporların sunulması
  • Bakım, Destek ve Danışmanlık Hizmetleri
TECRÜBELERİMİZ

Bitirdiğimiz projelerden edindiğimiz tecrübeler ışığında rahatlıkla söyleyebiliriz ki, belediyeler hali hazırda gerçekleştirdikleri yıllık tahakkuk miktarının yaklaşık %30 u oranında kayıp ve kaçağa sahipler. Bu ifademiz Büyükşehir, Büyükşehir Merkez İlçe, İl, İlçe statüsündeki belediyelerde oldukçu ciddi rakamlara tekabül etmektedir.

SON PROJELERİMİZ