page-header

VERİ MADENCİLİĞİ

"Verilere kulak verin, doğru kararlar alın."

VERİ MADENCİLİĞİ

Kamu Kurumları ve Belediyeler her gün artan veri kümelerini sistemlerinde saklarlar. Eğer yıllar içerisinde üretilmiş bu veri kümeleri doğru analiz edilir ve belirli algoritmalarla oluşturulmuş ve doğru kurgulanmış yazılım sistemlerinde rafine hale getirilir ise kurumlar için kazanımları paha biçilemez düzeyde olmaktadır.

Kamu Kurumları ve Belediyeler gündelik işlemlerini gerçekleştirmekte ve bu işlere ait raporlamalarını yapabilmektedir. Fakat geçmişe ait verilerin, geleceğe yönelik değerlendirilmesi kaynakların, planlamaların, kayıp ve kaçakların tespit edilebilerek doğru bir projeksiyon sunabilmesi ‘’Veri Madenciliği’’ algoritmaları ve teknikleri ile mümkündür.

Mosk Bilişim olarak uzun yıllar kamu sektöründe edindiğimiz tecrübeler ve birçok projemizde yaşadığımız deneyimlerimiz ile geliştirdiğimiz Akıllı Yazılım Araçlarımız ile böylesine büyük veri kümelerine sahip Kamu Kurumları ve Belediyelerde kaynakların doğru kullanılması, doğru planlamaların yapılması ve pasif kaynakların ortaya çıkarılmasına katkıda bulunuyoruz.

Doğru ve güncel veri ile doğru kararların alınabileceği, doğru yatırımların yapılabileceğini çok iyi biliyoruz. Diğer yandan ülke olarak hedeflediğimiz ‘’Geleceğin Kentleri’’ ya da ‘’Akıllı Şehir’’ kavramlarının hayal olmaktan çıkmasının ancak doğru veriler ile alınacak kararlar ve planlamalar üzerine kurulabileceğinin bilincindeyiz.

  • Verilerin Analizi
  • Yorumlanması ve Hazırlanması
  • Dış Kurum Verilerinin Analizi
  • Saha verilerinin toplanması
  • Veriler arası Entegrasyonların yapılması
  • Akıllı Araçlar ile Veri Çakıştırılması
  • Proje Sonuç Raporları
  • Sistem Güncelleme Mekanızması Kurulumu
TECRÜBELERİMİZ

16 yıllık Kamu Sektörü Bilişim deneyimlerimiz bize göstermiştir ki, Belediyeler sahip oldukları kaynakların tam olarak farkında olamamaktadır. Hayata geçirdiğimiz projelerde edindiğimiz tecrübeler bize gösteriyor ki, kurumlar mevcut sistemlerinde oluşturdukları yıllık toplam tahakkuklarının %30 u oranında kayıp ve kaçağa sahipler.  Bu oran Büyükşehir, Büyükşehir Merkez İlçe, İl ve Büyük İlçelerde çok ciddi sayılabilecek rakamlara ve vergi kayıplarına tekabül ediyor.

PROJELERİMİZ